Sgubor Wersyllu a Maes Gwersylla a Charafannau Ar Fae Ceredigion

Yr Ardal

Mae Llangrannog 11 milltir i’r gogledd o Aberteifi. Yn ogystal â’r arfordir trawiadol o glogwyni a baeau bychain, golygfeydd hyfryd Dyffryn Teifi a mynyddoedd y Preseli gerllaw, y mae llawer o gyfleusterau i ymwelwyr yn yr ardal: e.e. marchogaeth, pwll nofio, canolfan hamdden, rheilffordd ager, amgueddfa felin wlân, canolfan bywyd gwyllt, parc pili pala, theatr a.y.b.

Contact: Catrin & Pob, Maes y Morfa, Llangrannog, Ceredigion, SA44 6RU - pob.thomas@btinternet.com - 07950 568 538