Sgubor Wersyllu a Maes Gwersylla a Charafannau Ar Fae Ceredigion

Cyfarwyddiadau

Sut i gyrraedd y lle
O Frynhoffnant (rhwng Aberteifi ac Aberystwyth ar yr A487) cymerwch y B4334 i’r gogledd, tuag at Llangrannog. Ar ôl 1½ milltir, trowch i’r chwith wrth y croesffordd, cymerwch y tro nesaf i’r dde (ar ôl ¾ milltir) a throwch i’r dde unwaith eto ar ben y lôn. Ewch heibio i fferm ac mae Maes y Morfa ar y dde. Clicwch yma am fap.

Trafnidiaeth gyhoeddus
Aberystwyth a Chaerfyrddin yw’r gorsafoedd trên agosaf, gyda chysylltiadau bws i Frynhoffnant a Sarnau, pentrefi gerllaw. Os ‘dych chi’n am ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, rhowch wybod, falle byddan ni’n gallu eich casglu


View The Beudy, Maes y Morfa in a larger map
Contact: Catrin & Pob, Maes y Morfa, Llangrannog, Ceredigion, SA44 6RU - pob.thomas@btinternet.com - 07950 568 538